Liên hệ trực tiếp:

Trường TH Số 1 Si Ma Cai

Thôn Phố thầu - Xã Si Ma Cai - Huyện Si Ma Cai - Tỉnh Lào Cai
02143796378
lci-simacai-thso1simacai@edu.viettel.vn